ارزش غذایی و خواص کشک برای سلامت بدن

خواص کشک به گونه ای است که تاثیرات آن نزدیک به مصرف شیر می باشد، در نتیجه از همان ابتدا می توان پی برد که تا چه اندازه سرشار از کلسیم ...